SANNI GRYCH

Spil, smil og foto

 

Spil-magien

”Nu skal vi tale om…..”, kunne være indledningen på en dialogproces i en gruppe. For nogle lyser trætheden  allerede ud af øjnene. ”Nu skal vi spille ….” kunne være en anden indledning til en proces, som vil skabe andre reaktioner. Nogle vil nu få julelys i øjnene og andre bliver måske betænkelige. En ting er sikkert. Et velkomponeret fagligt spil vil give deltagerne en ny oplevelse og langt de fleste vil blive suget ind i spil-universet og live op.

Fire gode grunde til at spille

Skabe læring: Spil kan bidrage til kompetenceudviklingen inden for specifikke emner, hvor hovedformålet er opbygning af nye viden eller uddybning af eksisterende viden. Her vil spil ofte være et supplerende værktøj til andre læringsaktiviteter.

Skabe fokus: Der kan være emner, som organisationen eller afdelingen har arbejdet med, og ønsker at fastholde fokus på, som f.eks. god projektledelse eller forretningsforståelse. Spillet giver noget ”at tale om”, da det er en anderledes oplevelse samtidig med kompetenceudvikling.

Skabe dialog: Spil kan strukturere dialogen om et emne. Her bliver det mere et gamificeret procesværktøj, hvor det traditionelle spilelement med konkurrence ikke indgår.

Skabe energi: Der kan være mange situationer på afdelingsmøder, workshop og kurser, hvor spil-formens væsentligste bidrag er at opnå afveksling og skubbe ny energi ind.

Hvorfor kan spil noget særligt?

Der er mange forklaringer på hvad der gør spil til noget særligt, og forskere er meget interesseret i at finde ud af hvad det er spil kan. Spil til seriøs brug er meget forskellige og har forskellige kvaliteteter. Derfor er det svært at konkludere klart på forskernes arbejde. Men det tyder på at spil har nogle klare fordele. Her er Learn by Interactions bud på hvorfor spil kan noget særligt.

Aktiv deltagelse - du er med hele vejen igennem

I spil er deltagerne er selv aktive og skal hele tiden tage beslutninger og handle i spillet. Det er ikke bare at tale sammen – der skal gøres noget. Det medvirker til at spil gør aktiviteten levende og nærværende. Spillet giver en mulighed for at opleve en handling-konsekvens-mekanik uden at det har konsekvenser i virkeligheden. Det er tilladt af fejle og derfor kan mere prøves af, og det åbner for mere snak om hvad man kan eller kunne have gjort.

I fysiske spil (off-line), som brætspil og gulvspil skabes også face-to-face-interaktion. Sprog, kropssprog og spontane udbrud er del af brætspillets her-og-nu oplevelse. Der skabes et kollektivt rum for læring og der skabes grobund for at øge den sociale 'lim' i et team eller en afdeling.

Konkurrence

En af spillets mest unikke kendetegn i forhold til andre læringsmetoder er konkurrencen. I spil kæmpes om at vinde ved at være bedst eller hurtigst. Konkurrencen kan være i hold eller individuelt. Konkurrencen er en drivkraft, som fastholder koncentrationen og interesse for rigtig mange mennesker. Det er også konkurrencen, som klart adskiller sig fra de mange dialogmetoder, som nogle medarbejder er trætte af.

Tilfældigheder - øger spændingen til sidste minut

Mange spil arbejder med at deltagerne skal foretage smarte og kloge handlinger, tilsat et drys af tilfældigheder. Veldesignede spil sørger for, at spændingen for udfaldet bevares helt til slut ved at alle har en chance for at vinde uanset evner. Sammen med konkurrenceelementet medvirker planlagte tilfældigheder til at skabe engagement.

Nøglen er refleksion

”YES, DET LYKKEDES”, kunne være et udbrud fra spillere. Det udtrykker at spil normalt er fængende og undervejs i spillet bruger deltagerne ofte meget energi på at lære spillet at kende og regne ud, hvad der er smart at gøre. Risikoen ved konkurrencen i spillet er, at man drages så meget ind i spillet, at universet og spil-elementerne tager fuldt fokus. Deltagerne skal hives ud af universet igen for at sætte det faglige, læringen eller oplevelsen i perspektiv af virkeligheden. Derfor skal refleksionsfasen tages seriøst, da det er her man træder ud af spillet og kobler oplevelsen sammen med erfaringerne fra virkeligheden. Flere læringsspil har indbygget refleksion i selve spillet eller har en form, så deltagerne slet ikke kan lade være med at tale om elementerne i spillet bagefter.

Få en snak om spil

Er du nysgerrig? Kan spil hjælpe dig til at skabe mere succes?

Så kontakt spildirektør Sanni Grych, som har mere end 20 års erfaring med organisations-udvikling og HR.

 Sanni Grych, spiiludvikler og spildirektør.

tlf. 6068 6588

e-mail: sanni@grych.dk

 

ARTIKEL

 Spil jer til bedre trivsel. Læs artiklen fra magasinet HR chefen.