SANNI GRYCH

Spil, smil og foto

 

Spiludvikling - få spilmagien ind i hverdagen

Learn by Interaction udvikler spil til organisationer - det kan være både brætspil, gulvspil, web-baseret og spilevents. 

Interaktion mellem mennesker et grundlæggende princip for spiludviklingen. Det er ud fra en overbevisning om, at interaktionen er væsentlig for at rykke det enkelte menneske, og at det skaber en energi, da vi som mennesker er sociale væsener. I interaktionen vil der ske dialog, videndeling, refleksioner og samlet set sætte flere tanker i spil, end ét menneske kan have for sig selv.

Udviklingsprocessen er altid med fokus på co-creation. En proces med et tæt samarbejde med jeres organisation, så det færdige spil rammer skarpt i forhold til jeres ønskede udbytte. Der er flere veje I kan gå. Læs herunder og vælg selv metoden.

Gamification af jeres eksisterende værktøjer og metoder

Har I brug for at nogle af jeres værktøjer og metoder får et skud energi? Så kan I får krydret jeres processer med spil-elementer. Det er sådan a&D ressources gjorde da de ville lave et bedre procesværktøj til deres team assesment. (Se referencen til højre om HOGAN team discovery)

Helt nyt spil til brug i jeres læring og forandringsprocesser

Vil I gerne have et spil målrettet jeres processer, så er dette en god løsning. Et nyt spil kan give jer medvind i udviklingen uanst om det er som led i forandringsprocesser eller til konkret træning i en kompetence.

Et spiludviklingsforløb går oftest gennem disse faser:

Bliv selv spiludviklere i et innovativt spiludviklingsforløb

Spiludvikling kræver både innovative evner, systematik og tålmodighed. Learn by Interaction tilbyder at facilitere et forløb, hvor I selv er spiludviklere. Spilkonsulenten vil undervejs undervise i spiludvikling, inspirere jer og sikre, at I når I mål med et spil. Spilkonsulenten fungerer samtidig som projektleder, der guider og hjælper til efter behov.

Udover at I selv får boostet jeres innovative kompetencer, så får I in-house viden om gamification og har lettere ved fremover at tilføre spilementer til andre proceser.  

Ad hoc hjælp af en professionel spilkonsulent

Hvis I allerede selv er i gang med at udvikle jeres processer med spilelementer eller skabe et helt nyt spil kan I få hjælp fra en spilkonsulent. En spilkonsulent kan hjælpe hvis I er gået lidt i stå, hvis noget af spillet trænger til nye perspektiver eller hvis der er andre knaster, som skal overvindes, så det bliver et fantastisk nyt spil.

  

Kontakt spildirektøren

Sanni Grych, tlf. 6068 6588

e-mail: sanni@grych.dk

REFERENCER

Læs artiklen "Hvad sker der når organisationer tager på en rejse ind i spil-innovationens univers?"

 

HOGAN team discovery

a&D Ressources fik inspiration til  gamification af opfølgning på HOGAN team assesment.  Det endelige værktøj sælges nu globalt af HOGAN organisationen.

"Learn by interaction har udviklet et procesværktøj med "game look" for a&D development. Det benyttes til at facilitere Hogan assessment analyser for grupper. "Game look" værktøjet gør gruppeanalysen til en spændende og engagerende proces, uden at gå på kompromis med seriøsitet, og vores interne kvalitetskrav. Learn by interaction har gennem hele udviklingsforløbet været en professionel, kreativ og fleksibel samarbejdspartner."

Esben Thorup, Thorup Erhvervspsykologi og samarbejdspartner med a&D ressource

 

Game Changers (CKO)

Learn by Interaction har været kreativ udvikler på projektet Game Changers under Center for Kultur og Oplevelse. Spillene er udviklet til fire produktionsvirksomheder. Læs artiklen i DI Business.

 

Feedback´r

Feedback'r træner leder- grupper og kollega-grupper i feedback. Learn by Interaction har været spiludviklingskonsulent for Learning design.

"Learn by Interaction formår at koble læringsprincipper og spil-mekanikker ind i et effektivt slutprodukt." Peter Hjermind, Learning Design